De website www.sportjoy.be is eigendom van Sportjoy CVBA

Contactgegevens

Sportjoy CVBA
Zandstraat 174b – 9900 Eeklo
BTW BE0435.406.769
Tel: 09 377 87 60 – contact@sportjoy.be
 

Wanneer je interesse toont in onze producten, onze website bezoekt, gebruik maakt van onze sociale media of app dan hebben wij informatie nodig van jou.

We willen over de verwerking van je gegevens transparant zijn en daarom kan je steeds deze privacyverklaring lezen.

Welke gegevens verwerken we ?

 • Wanneer je lid wordt of een actief lidmaatschap hebt verwerken we in ieder geval je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Als je betaald met domiciliëring bewaren we ook je bankrekening nummer.
 • Je e mailadres gebruiken we om je belangrijke mededelingen te sturen en  geeft je toegang tot ons online klantenportaal.
 • Wanneer je gebruikt maakt van groepslessen, de fitness of zelfstandig toegang wil met je badge bewaren we je profielfoto .  Dit kan een foto zijn genomen ter plaatse of een kopie van de foto op je identiteitskaart. We gebruiken die foto om te controleren dat wie buiten de openingsuren binnenkomt de eigenaar is van de kaart en tijdens de uren om te controleren als je kaart niet gebruikt wordt door andere personen.
 • Van leden houden we een transactiegeschiedenis bij betreffend aankopen, lessen, afspraken en checkins.
 • Bij een badge of lidkaart wordt het gebruik bijgehouden
 • Indien je extra diensten gebruikt zoals  personal training, een sportprofiel hebt, gebruikt maakt van ons advies of online tools beschikken we over extra informatie die je doorgeeft zoals onder meer gewicht, lengte, spiermassa, blessures, sportlogboek, medische informatie
 • Bij een bezoek aan onze website worden ook gegevens van jou verwerkt.  Er worden browser statistieken bijgehouden (ip adres, browser, javascript actief, resolutie) via een intern systeem voor het verbeteren van onze website.
 • Wanneer je contact met ons opneemt via telefoon, email of het contactformulier op de website verzamelen we de (meta)gegevens die op dat moment door jou worden doorgegeven.
 • Via sociale media komen de uitingen door jou geplaatst terecht in onze database. Hiermee  verbeteren we onze dagelijkse werking en kunnen we vermeldingen van Sportjoy opvolgen.
 • Bij enquêtes en het intake formulier worden alle door jou ingevoerde gegevens bewaard. Deze zijn steeds vrijblijvend.
 • Bij online bewerkingen houden de servers altijd  je IP adres, browser en tijdstip voor enkele dagen bij. Bij het uitvoeren van online acties via onze platformen (mijn.sportjoy, app) worden alle  acties (inloggen, inschrijven, etc) aan je profiel gelinkt tenzij uitdrukkelijk aangegeven (BV Anonieme enquête)
 • Telefoongesprekken worden in geen geval opgenomen of opgeslagen. Indien dit wel het geval zou zijn, zal hiervoor eerst je toestemming worden gevraagd.
 • Van berichten verzamelen we via links of afbeeldingen gegevens die ons inzichten geven in de populariteit van een email of link.
 • Indien je gebruik maakt van onze wifi houden we statistieken bij van het verkeer en de type verbindingen per apparaat om illegale activiteiten op te sporen en te blokkeren en de kwaliteit van ons netwerk te garanderen.

Wanneer er vermoeden van fraude of misbruik is kunnen we je vragen om je gegevens verder aan te vullen zodat we zeker zijn dat je lidkaart daadwerkelijk persoonsgebonden is.

Welk doel ?

Sportjoy verwerkt je gegevens om diensten te kunnen leveren aan jou. Op die manier kun je gebruik maken van al onze faciliteiten, online tools en kunnen we met jou communiceren.

We gebruiken je gegevens ook om samen  het vooropgestelde sportieve doel te behalen.  Bijvoorbeeld als je wil afslanken, krijg je een berichtje dat je activiteitsdoel deze week nog niet behaald is.

Verder kan het zijn dat we je gegevens combineren om je berichten te kunnen sturen over onze diensten en gepersonaliseerde promoties. Bijvoorbeeld een bericht wanneer het voor je  beter zou zijn om over te stappen op een ander abonnement.

Wanneer je contact opneemt met ons worden je gegevens geregistreerd en kunnen medewerkers van Sportjoy steeds de communicatie met een klant raadplegen.  

Statistieken

Al onze gegevens  gebruiken we om statistieken, analyses en rapporten te maken. Op basis daarvan worden beslissingen gemaakt, producten geëvalueerd en ons beleid bijgestuurd. De gegevens die we van de leden gebruiken worden ,nadat ze anoniem zijn gemaakt en nooit terug te linken aan een individu of lidkaart,  gekopieerd in een aparte databank.

Hoe en wanneer nemen wij contact op met jouw

Actieve leden (met abonnement, aankomende reservatie) krijgen 1 keer (maximaal 3 keer) per jaar een nieuwsbrief. Deze mail bevat informatie over de werking van de club en eventueel promoties. Deze nieuwsbrief bevat essentiële informatie voor leden en heeft voor klanten met een actief abonnement een opt-out karakter. Uitschrijven is steeds mogelijk via het klantenportaal en onderaan de mail zelf maar wordt afgeraden.  Als je 5 maand geen actief klant meer bent wordt je automatisch uitgeschreven.

Naast de nieuwsbrieven zijn er nog promotie emails met aanbiedingen en kortingen. Deze hebben een opt-in karakter.  Een uitschrijflink is in elke mail aanwezig.

Directe berichten via sms, telefoon, app of email zijn steeds mogelijk omtrent lopende reservaties of afspraken.

Het is mogelijk dat we je contacteren tijdens je lidmaatschap om na te gaan of je je doel behaald hebt en indien er aanpassingen nodig zijn.

Maximaal 1 maand nadat je lidmaatschap is verlopen kan het zijn dat we je contacteren met een feedback formulier  en  gepersonaliseerde promotie.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard ?

Sportjoy  probeert de persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en up to date te houden. Als de door ons ingezamelde gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren  doen we het mogelijke om ze te wissen of anoniem te maken. In elk geval bewaren we de gegevens zolang je lid bent.

Derden

Alle gegevens die we van onze leden of bezoekers hebben blijven binnen Sportjoy en worden nooit met derden gedeeld of doorverkocht.

Het kan zijn dat we gegevens moeten verstrekken aan derden indien  de regelgeving of de wet ons daartoe verplicht. Bijvoorbeeld wanneer de politie daarom vraagt

Soms kunnen we voor een goede werking niet anders dan bepaalde gegevens van jou delen. In zulke gevallen delen we enkel het strikt noodzakelijke.  We gaan ervan uit dat onze leveranciers dezelfde kwaliteitseisen stellen als ons. Bijvoorbeeld:  als we je een berichtje willen sturen dat je vanop de reservelijst bent ingeschreven geven we het bericht en je telefoonnummer door aan de SMS provider.

Toepassing waarbij derden zijn betrokken: sms, communicatie via post, gebruik app , verzekering.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gebruik van cookies

Sportjoy maakt online gebruik van een minimum aan cookies. Indien je meer informatie wenst hierover kan u ons steeds contacteren op contact@sportjoy.be

Beveiliging

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Je gegevens staan beveiligd opgeslagen waarbij een zeer beperkt aantal beheerders toegang hebben tot het systeem.
Medewerkers van Sportjoy hebben tevens toegang tot een aantal gegevens.

Inzage, verbetering, toegang en overdraagbaarheid van je gegevens
De meeste van je gegevens kun je zelf online inkijken en deels daar ook al direct zelf aanpassen.
Wens je een kopie van je persoonsgegevens dan kan je via email een kopie van je gegevens opvragen.  De persoonsgegevens, je sport- en medisch profiel worden aangeleverd in een gestructureerde en leesbare vorm.
Bij je aanvraag kan je optioneel aangeven naar wie de gegevens moeten verzonden worden om ze over te dragen naar een andere partij.

Verwijderen van je gegevens

Op eenvoudig schriftelijk verzoek per mail of per post kun je je  gegevens laten verwijderen.

Bij het verwijderen van je account worden alle persoonsgegevens gewist . Enkel je voornaam wordt nog voor een langere tijd behouden om deelnemerslijsten te laten kloppen. Je account is in geen geval meer te linken aan een individu.
Indien er nog een openstaand saldo is of je account deel uitmaakt van een lopend onderzoek zal de verwijdering pas na het afronden daarvan plaatsvinden. Indien je betrokken bent bij fraude (cardsharing, vandalisme, diefstal …)  zullen sommige gegevens bewaard blijven zolang Sportjoy dit nodig acht.

Camerabeelden

De terreinen en gebouwen van Sportjoy zijn uitgerust met camerabewaking. Opnames worden bewaard zolang de wettelijke termijn dit toestaat.

Klachten en vragen

Mocht je een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie ( commission@privacycommission.be ) de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.